Privacy verklaring

Rarerims.nl (.be), hierna te noemen Rarerims is gevestigd aan de PrinsBernhardstraat 17 4567cc Te Clinge en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door dit bedrijf, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Martin de Block is de verantwoordelijke Functionaris Gegevensbescherming van dit bedrijf.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Rarerims verwerkt persoonsgegevens. Indien je gebruik maakt van onze webwinkel verstrek je ons een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie. Daartoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

PersoonsgegevensPersoonsgegevensBewaartermijn
Het verwerken van uw
offerte, order (Particulier)
NAW-gegevens
E-mail adres
Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor
het doeleinde.
Het verwerken van uw
offerte, order (Zakelijke
klant)
Bedrijfsnaam
KVK nummer
BTW nummer
Naam Contactpersoon
Zo lang als noodzakelijk voor
het doeleinde.
Het verlenen van garantieBedrijfsnaam
KVK nummer
BTW nummer
NAW-gegevens
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.

Klanten die spullen aankopen in onze webshop Rarerims dienen meerderjarig te Er is geen intentie om via mijn webwinkel gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar, tenzij hiertoe uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven door een ouder of voogd. Het ontbreekt ons aan een directe controle op leeftijden van bezoekers aan de website/webshop. Ouders worden daarom aangeraden betrokken te zijn bij de internetactiviteiten van hun minderjarige kinderen en toezicht te houden op het verstrekken van persoonsgegevens door hun minderjarige kinderen. Wanneer er vermoeden bestaat dat Martin de Block / Rarerims onbedoeld persoonsgegevens van minderjarigen heeft verzameld, neem dan contact via info@Rarerims.nl en de betreffende gegevens zullen zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Waarom vraag ik persoonsgegevens?

Rarerims verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verwerken van aanvragen, offertes en orders
  • Afhandelen van facturen en betalingen
  • Leveren van producten,
  • Verschaffen van informatie over producten,
  • Verschaffen van informatie over wijziging van prijzen en voorwaarden,
    Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat.

Bewaartermijn

Rarerims zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. Tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

Delen van gegevens

Rarerims verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden die diensten namens ons verlenen. Wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij voorzien deze partijen alleen van de relevante gegevens, die nodig zijn voor het verlenen van de diensten.
Deze partijen gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de verlening van de diensten.

Cookies en websitegebruik

De webdiensten van Rarerims gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden er geen anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen
op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor een correcte en onbelemmerde werking van de website. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter gevolgen hebben
voor de wijze waarop mijn website op jou scherm verschijnt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Rarerims.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door de betreffende persoon wordt gedaan, vraag ik om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij adviseer ik jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Rarerims.nl zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Rarerims neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door mij vastgelegde gegevens, neem dan contact op via info@Rarerims.nl